快捷搜索:

酬均州郑使君见送归茅山

酬均州郑使君见送归茅山拼音解读
jiàn háng shī yì hòu ,xī bié dú yàn zhòng 。jiě lǎn chéng biān liǔ ,hái zhōu hǎi shàng fēng 。yǐn yuán dāng lài jiàn ,yù niǎo dài chá féng 。lì yǐn yīng nán zhú ,wéi lín shì zhé lóng 。饯行诗意厚,惜别独筵重。解缆城边柳,还舟海上峰。饮猿当濑见,浴鸟带槎逢。吏隐应难逐,为霖是蛰龙。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: