快捷搜索:

还始觉、留情缘眼,宽带因春。

还始觉、留情缘眼,宽带因春。

出自宋朝吴文英的《渡江云三犯·西湖清明
原文赏析:
羞红颦浅恨,晚风未落,片绣点重茵。旧堤分燕尾,桂棹轻鸥,宝勒倚残云。千丝怨碧,渐路入、仙坞迷津。肠漫回,隔花时见,后头楚腰身。
逡巡。题门惆怅,堕履牵萦,数幽期难准。还始觉、留情缘眼,宽带因春。明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人。山黛暝,尘波澹绿无痕。
拼音解读
xiū hóng pín qiǎn hèn ,wǎn fēng wèi luò ,piàn xiù diǎn zhòng yīn 。jiù dī fèn yàn wěi ,guì zhào qīng ōu ,bǎo lè yǐ cán yún 。qiān sī yuàn bì ,jiàn lù rù 、xiān wù mí jīn 。cháng màn huí ,gé huā shí jiàn ,bèi miàn chǔ yāo shēn 。
qūn xún 。tí mén chóu chàng ,duò lǚ qiān yíng ,shù yōu qī nán zhǔn 。hái shǐ jiào 、liú qíng yuán yǎn ,kuān dài yīn chūn 。míng cháo shì yǔ gū yān lěng ,zuò mǎn hú 、fēng yǔ chóu rén 。shān dài míng ,chén bō dàn lǜ wú hén 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: